مخبر معاون اول رئیس جمهور:

ابلاغ اصلاحیه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی

۵بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱:۲۰ PM 680

معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی را ابلاغ کرد.

 

*** ابلاغ اصلاحیه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی 

 

 هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ دی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، حریم همه راه‌های روستایی (راه‌های فرعی درجه ۳) عبارت است از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۱۲/۵) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۲۵) متر شود.

در مواردی که راه روستایی (راه فرعی درجه ۳) اجباراً از داخل روستا عبور کند، وفق طرح هادی روستایی مصوب، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۵/۷) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۱۵) متر شود.

همچنین با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی صیانت از اراضی کشاورزی بوده و نیز نقش سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل امکان عبور راه‌های روستایی از مناطق حفاظت شده، وزارتخانه‌های مذکور به ترکیب نمایندگان کمیسیون مندرج در این مصوبه که به منظور تعیین و افزایش درجه حریم راه‌های روستایی تشکیل شده، اضافه می‌شوند.

کشاورزی در حریم راه‌های روستایی درصورتی که به تشخیص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسیب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

منبع : هیات وزیران

برچسب ها : آبخیزداری

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است