بر اساس اعلام مرکز آمار:

افزایش ۴۰ درصدی قیمت برنج در پاییز ۹۹

۲۹بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۵:۳۰ PM 1115

بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت برنج در پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت برنج در پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.


*** افزایش قیمت برنج در پاییز ۹۹به گزارش ، مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز سال ١٣٩٩ را اعلام کرد بر اساس این گزارش در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ٣۵٩۴٠ ریال و برنج ٢۴۴۵١۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٨ به ترتیب ١١۴.١ و ٣٨.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ١٨٩٠۵٧ و لوبیا چیتی ٢٣٣٢٠۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٢.۶ و ١٢٨.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ١٩٣٩۵ و خیار ۴٣٧٨٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۵٩.٧ و ٨۵.٣ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت خربزه ٢٠٨٢٠ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ١٢٨.۶ درصد افزایش داشته است.


*** سبزیجاتدر بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ٢٠۵١٠ و پیاز ٣١٧٨٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.٩ و ١١۴.٢ درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ١٩٨٣۶ و بادمجان ١۵٣٢٢ ریال بوده که به ترتیب ۴٨.۶ و ٢٢.۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ٢۴٩٣٢ و ذرت علوفه‌ای ۴۶٨۵ ریال بوده که نسبت به پاییز ٩٨ به ترتیب ٢٠.٨ و ۴١.٩ درصد افزایش داشته است.


*** میوه‌های هسته‌داردر بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ۵۴٨١٢ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۶۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد در بخش میوه‌های دانه دار، متوسط قیمت سیب درختی ۴٧۵۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٨.۵ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ۴٧۶۶٧ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۵٣.٣ درصد افزایش داشته است.


*** دامداری سنتیدر بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ۴۴٧٠٣۴ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٣۶۶٨۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.٠ و ١٧.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۶٩۵٢۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٣٧٧٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩٨ به ترتیب ۶۶.۶ و ۶٢.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منبع : مرکز آمار ایران

برچسب ها : برنج

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
از میان خبرها