وزیر جهاد کشاورزی:

برگزاری جلسه فوری تنظیم بازار نهاده‌های دامی/ ورود وزارت کشاورزی به موضوع صادرات

۱۲خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۶ PM 418

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ورود این وزارتخانه به موضوع صادرات از برگزاری جلسه فوری تنظیم بازار نهاده‌های دامی خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ورود این وزارتخانه به موضوع صادرات از برگزاری جلسه فوری تنظیم بازار نهاده‌های دامی خبر داد.


*** قدردانی از دامدارانبه گزارش خبرگزاری روستا، کاظم خاوازی ضمن تشکر از دامداران کشور، اظهار کرد:

قدردان زحمات ارزشمند دامداران ایران هستیم که در شرایط سخت تحریم نقش آفرین هستند و به کشور خدمت می‌کنند.خاوازی در این خصوص ادامه داد:

برای بهبود شرایط تولیدکنندگان دام نیازمند برنامه‌ریزی مطلوب با اولویت بندی هستیم.


*** آغاز به کار ستاد تنظیم بازار در مورد نهاده‌های دامیوی با بیان این که در خصوص آزادسازی نهاده‌ها باید با رعایت حقوق مصرف کننده، اقتصاد تولید نیز رعایت شود، گفت:

ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده‌های دامی بزودی فعالیتش را آغاز خواهد کرد تا بتواند در بازار این حوزه مدیریت کند.


*** ورود وزارت کشاورزی به موضوع صادراتخاوازی در ادامه در خصوص وظایف جهاد کشاورزی افزود:

وزارت جهاد کشاورزی به موضوع رونق صادرات محصولات کشاورزی و دامی ورود می‌کند و برای آن اهمیت قائل است.


*** انتقاد وزیر جهاد از رسانه ملی وزیر جهاد کشاورزی در پایان، اظهار داشت

قرار است برنامه ،رویش، در شبکه آموزش صدای تولیدکنندگان و بهره برداران و کشاورزان باشد.

کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام که در سازمان دامپزشکی راه اندازی شده است با حضور نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند در سیاستگذاری حوزه دام تأثیر گذار باشد.

منبع : وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها : جهاد کشاورزی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
از میان خبرها